Bepalings en voorwaardes


Bepalings en voorwaardes OORSIG


Hierdie webwerf word bestuur deur CK-KUYA PROJECT. Op die hele webwerf verwys die terme "ons", "ons" en "ons" na CK-KUYA-PROJEK. CK-KUYA PROJECT bied hierdie webwerf aan, insluitend alle inligting, gereedskap en dienste wat op hierdie webwerf beskikbaar is vir u, die gebruiker, op voorwaarde dat u alle bepalings, voorwaardes, beleide en kennisgewings wat hier vermeld word, aanvaar.

Deur ons webwerf te besoek en / of iets by ons te koop, neem u deel aan ons 'Diens' en stem u in om onderworpe te wees aan die volgende bepalings en voorwaardes ('Diensvoorwaardes', 'Voorwaardes'), insluitend daardie addisionele bepalings en voorwaardes en beleide hierna verwys en / of beskikbaar via hiperskakel. Hierdie diensvoorwaardes is van toepassing op alle gebruikers van die webwerf, insluitend sonder beperking gebruikers wat blaaiers, verskaffers, klante, handelaars en / of bydraers van inhoud is.

Lees hierdie diensvoorwaardes aandagtig deur voordat u na ons webwerf gaan of dit gebruik. Deur toegang tot of gebruik te maak van enige deel van die webwerf, stem u in om gebind te wees aan hierdie diensvoorwaardes. As u nie instem tot al die bepalings en voorwaardes van hierdie ooreenkoms nie, mag u nie toegang tot die webwerf hê of enige dienste gebruik nie. As hierdie diensvoorwaardes as 'n aanbod beskou word, word aanvaarding uitdruklik beperk tot hierdie diensvoorwaardes.

Enige nuwe funksies of gereedskap wat by die huidige winkel gevoeg word, is ook onderhewig aan die diensvoorwaardes. U kan die nuutste weergawe van die diensvoorwaardes te eniger tyd op hierdie bladsy nagaan. Ons behou die reg voor om enige gedeelte van hierdie diensvoorwaardes op te dateer, te verander of te vervang deur opdaterings en / of veranderinge op ons webwerf te plaas. Dit is u verantwoordelikheid om hierdie bladsy gereeld na veranderinge te kyk. U voortgesette gebruik van of toegang tot die webwerf na die plasing van enige veranderinge, beteken die aanvaarding van die veranderinge.

Ons winkel word aangebied deur Shopify Inc. Hulle bied ons 'n aanlyn e-handelsplatform waarmee ons ons produkte en dienste aan u kan verkoop.

AFDELING 1 - AANLYNWINKELS
Deur in te stem tot hierdie diensvoorwaardes, verklaar u dat u ten minste die ouderdom van meerderheid in u staat of provinsie van verblyf is, of dat u die ouderdom van meerderheid in u staat of provinsie van verblyf is en dat u ons toestemming gegee het tot laat enige van u minderjarige afhanklikes toe om hierdie webwerf te gebruik.
U mag nie ons produkte vir enige onwettige of ongemagtigde doel gebruik nie, en u mag ook nie wette in u jurisdiksie oortree nie (insluitend maar nie beperk tot outeursregwetgewing nie) in die gebruik van die diens.
U mag geen wurms of virusse of enige vernietigende kode oordra nie.
'N Oortreding of oortreding van enige van die bepalings sal lei tot 'n onmiddellike beëindiging van u dienste.

AFDELING 2 - ALGEMENE VOORWAARDES
Ons behou die reg voor om enige tyd eniger tyd diens aan enigiemand te weier.
U verstaan dat u inhoud (nie kredietkaartinligting ingesluit nie) ongekodeer kan word en dat dit (a) versendings oor verskillende netwerke behels; en (b) veranderinge om aan te pas en aan te pas by tegniese vereistes van verbindingsnetwerke of toestelle. Kredietkaartinligting word altyd geënkripteer tydens oordrag via netwerke.
U stem in om geen gedeelte van die diens, die gebruik van die diens of toegang tot die diens of enige kontak op die webwerf waardeur die diens gelewer word, te reproduseer, te dupliseer, te kopieer, te verkoop, te verkoop of te benut sonder uitdruklike skriftelike toestemming deur ons nie.
Die opskrifte wat in hierdie ooreenkoms gebruik word, is slegs gerieflik ingesluit en sal nie hierdie bepalings beperk of andersins beïnvloed nie.

AFDELING 3 - Akkuraatheid, volledigheid en tydigheid van inligting
Ons is nie verantwoordelik as inligting wat op hierdie webwerf beskikbaar gestel word nie akkuraat, volledig of op datum is nie. Die materiaal op hierdie webwerf word slegs vir algemene inligting voorsien en moet nie op die enigste basis vir die neem van besluite gesteun of gebruik word sonder om die primêre, meer akkurate, vollediger of meer tydige inligtingsbronne te raadpleeg nie. Enige afhanklikheid van die materiaal op hierdie webwerf is op eie risiko.
Hierdie webwerf kan sekere historiese inligting bevat. Historiese inligting is noodwendig nie aktueel nie en word slegs ter verwysing verskaf. Ons behou ons die reg voor om die inhoud van hierdie webwerf te eniger tyd te verander, maar ons is nie verplig om enige inligting op ons webwerf op te dateer nie. U stem in dat u verantwoordelikheid het om veranderinge op ons webwerf te monitor.

AFDELING 4 - WYSIGING VAN DIE DIENS EN PRYSE
Pryse vir ons produkte kan sonder kennisgewing verander word.
Ons behou ons die reg voor om te eniger tyd die diens (of enige gedeelte of inhoud daarvan) sonder kennisgewing te verander of te staak.
Ons is nie aanspreeklik teenoor u of enige derde party vir enige wysiging, prysverandering, opskorting of staking van die diens nie.

AFDELING 5 - PRODUKTE OF DIENSTE (indien van toepassing)
Sekere produkte of dienste is eksklusief aanlyn beskikbaar via die webwerf. Hierdie produkte of dienste kan beperkte hoeveelhede hê en is onderhewig aan terugstuur of uitruil slegs volgens ons terugkeerbeleid.
Ons het alles in die werk gestel om die kleure en beelde van ons produkte wat by die winkel verskyn, so akkuraat moontlik te vertoon. Ons kan nie waarborg dat u skerm op u rekenaarmonitor akkuraat sal wees nie.
Ons behou ons die reg voor, maar is nie verplig om die verkope van ons produkte of dienste aan enige persoon, geografiese streek of jurisdiksie te beperk nie. Ons kan hierdie reg van geval tot geval gebruik. Ons behou die reg voor om die hoeveelhede van enige produkte of dienste wat ons aanbied, te beperk. Alle beskrywings van produkte of produkpryse kan te eniger tyd verander word sonder kennisgewing, volgens ons uitsluitlike diskresie. Ons behou die reg voor om enige produk te eniger tyd te staak. Enige aanbod vir enige produk of diens wat op hierdie webwerf aangebied word, is ongeldig waar dit verbode is.
Ons waarborg nie dat die kwaliteit van enige produkte, dienste, inligting of ander materiaal wat deur u gekoop of verkry word, aan u verwagtinge sal voldoen nie, of dat enige foute in die diens reggestel sal word nie.

AFDELING 6 - Akkuraatheid van fakturering en rekeninginligting
Ons behou die reg voor om enige bestelling wat u by ons plaas, te weier. Ons mag na goeddunke hoeveelhede per persoon, per huishouding of per bestelling beperk of kanselleer. Hierdie beperkings kan insluit bestellings geplaas deur of onder dieselfde klantrekening, dieselfde kredietkaart en / of bestellings wat dieselfde faktuur- en / of afleweringsadres gebruik. In die geval dat ons 'n verandering aanbring of kanselleer, kan ons probeer om u daarvan in kennis te stel deur kontak te maak met die e-pos- en / of faktuuradres / telefoonnommer wat u op die tydstip van die bestelling gemaak het. Ons behou ons die reg voor om bestellings te beperk of te verbied wat, volgens ons uitspraak, deur handelaars, handelaars of verspreiders geplaas word.

U stem in om huidige, volledige en akkurate aankoop- en rekeninginligting te verskaf vir alle aankope wat by ons winkel gedoen word. U stem in om u rekening en ander inligting onmiddellik op te dateer, insluitend u e-posadres, kredietkaartnommers en vervaldatums, sodat ons u transaksies kan voltooi en u kontak indien nodig.

Lees ons terugbetalingsbeleid vir meer besonderhede.

AFDELING 7 - OPSIONELE GEREEDSKAP
Ons kan u toegang bied tot instrumente van derdepartye waaroor ons geen beheer of insette het nie.
U erken en stem in dat ons toegang verleen tot sulke gereedskap "soos dit is" en "soos beskikbaar" sonder waarborge, voorstellings of voorwaardes van enige aard en sonder enige onderskrywing. Ons het geen aanspreeklikheid hoegenaamd voortspruitend uit of verband hou met u gebruik van opsionele instrumente van derdepartye nie.
Enige gebruik deur u van opsionele gereedskap wat deur die webwerf aangebied word, is geheel en al op u eie risiko en na goeddunke, en u moet seker maak dat u vertroud is met en die goedkeuring verleen van die voorwaardes waarop gereedskap deur die betrokke derdepartyverskaffer (s) aangebied word.
Ons kan ook in die toekoms nuwe dienste en / of funksies via die webwerf aanbied (insluitend die vrystelling van nuwe gereedskap en hulpbronne). Sulke nuwe funksies en / of dienste is ook onderhewig aan hierdie diensvoorwaardes.

AFDELING 8 - DERDEPARTYSKAKELS
Sekere inhoud, produkte en dienste wat via ons diens beskikbaar is, kan materiaal van derdes insluit.
Skakels van derdepartye op hierdie webwerf kan u lei na webwerwe van derdepartye wat nie aan ons verbonde is nie. Ons is nie verantwoordelik vir die ondersoek of evaluering van die inhoud of akkuraatheid nie, en ons waarborg nie en is nie verantwoordelik vir enige derdeparty-materiaal of webwerwe, of vir enige ander materiaal, produkte of dienste van derdepartye nie.
Ons is nie aanspreeklik vir enige skade of skade wat verband hou met die aankoop of gebruik van goedere, dienste, hulpbronne, inhoud, of enige ander transaksies wat in verband met webwerwe van derdepartye gedoen word nie. Lees asseblief die beleid en praktyke van derdeparty noukeurig deur en maak seker dat u dit verstaan voordat u aan enige transaksie deelneem. Klagtes, eise, bekommernisse of vrae rakende produkte van derdepartye moet aan die derde party gerig word.

AFDELING 9 - GEBRUIKERSKOMMENTAAR, TERUGVOER EN ANDER INLEWERINGS
As u op ons versoek sekere spesifieke voorleggings stuur (byvoorbeeld wedstrydinskrywings) of sonder 'n versoek van ons, stuur u kreatiewe idees, voorstelle, voorstelle, planne of ander materiaal, hetsy aanlyn, per e-pos, per pos, of andersins (gesamentlik 'opmerkings'), stem u in dat ons te eniger tyd, sonder enige beperking, enige opmerkings wat u aan ons deurstuur, mag wysig, kopieer, publiseer, versprei, vertaal en andersins in enige medium kan gebruik. Ons is en is onder geen verpligting om (1) vertroulike kommentaar te hou nie; (2) om vergoeding te betaal vir enige kommentaar; of (3) om op enige kommentaar te reageer.
Ons mag, maar geen verpligting hê om inhoud te monitor, te wysig of te verwyder wat volgens ons goeddunke onwettig, aanstootlik, dreigend, lasterlik, lasterlik, pornografies, onwelvoeglik of andersins aanstootlik is nie of inbreuk maak op enige party se intellektuele eiendom of hierdie diensvoorwaardes nie. .
U stem in dat u kommentaar geen reg van enige derde party sal skend nie, insluitend kopiereg, handelsmerk, privaatheid, persoonlikheid of 'n ander persoonlike of eiendomsreg. U stem ook in dat u opmerkings nie lasterlike of andersins onwettige, beledigende of onwelvoeglike materiaal bevat nie, of enige rekenaarvirus of ander wanware bevat wat op enige manier die werking van die diens of enige verwante webwerf kan beïnvloed nie. U mag nie 'n vals e-posadres gebruik, voorgee dat u iemand anders as jyself is nie, of ons of derdes anders mislei oor die oorsprong van kommentaar nie. U is alleen verantwoordelik vir kommentaar wat u lewer en die akkuraatheid daarvan. Ons neem geen verantwoordelikheid nie en aanvaar geen aanspreeklikheid vir kommentaar wat deur u of enige derde party geplaas word nie.

AFDELING 10 - PERSOONLIKE INLIGTING
U indien van persoonlike inligting deur die winkel word onderhewig aan ons privaatheidsbeleid. Om ons privaatheidsbeleid te sien.

AFDELING 11 - Foute, onjuisthede en weglatings
Soms kan daar inligting op ons webwerf of in die Diens wees wat tipografiese foute, onakkuraathede of weglatings bevat wat verband hou met produkbeskrywings, pryse, promosies, aanbiedinge, versendingskoste, transito tye en beskikbaarheid. Ons behou die reg voor om foute, onakkurate of weglatings reg te stel, en om inligting te verander of op te dateer of bestellings te kanselleer indien enige inligting in die Diens of op enige verwante webwerf te eniger tyd onakkuraat is sonder vooraf kennisgewing (insluitend nadat u u bestelling ingedien het) .
Ons onderneem geen verpligting om inligting in die diens of op enige verwante webwerf op te dateer, te wysig of op te klaar nie, insluitend, sonder beperking, prysinligting, behalwe soos deur die wet vereis. Geen spesifieke opdaterings- of verversingsdatum wat in die Diens of op enige verwante webwerf toegepas word nie, moet geneem word om aan te dui dat alle inligting in die Diens of op enige verwante webwerf gewysig of opgedateer is nie.

AFDELING 12 - VERBODE GEBRUIK
Benewens ander verbodsbepalings soos uiteengesit in die diensvoorwaardes, is dit u verbode om die webwerf of die inhoud daarvan te gebruik: (a) vir enige onwettige doel; (b) om ander te versoek om onwettige dade uit te voer of daaraan deel te neem; (c) om enige internasionale, federale, provinsiale of staatsregulasies, reëls, wette of plaaslike verordeninge te oortree; (d) om ons intellektuele eiendomsreg of die intellektuele eiendomsreg van ander te skend of te skend; (e) teister, misbruik, beledig, benadeel, laster, laster, afkraak, intimideer of diskrimineer op grond van geslag, seksuele oriëntasie, godsdiens, etnisiteit, ras, ouderdom, nasionale oorsprong of gestremdheid; (f) om vals of misleidende inligting in te dien; (g) om virusse of enige ander soort kwaadwillige kode op te laai of uit te stuur wat op enige manier gebruik of mag word wat die funksionaliteit of werking van die Diens of enige verwante webwerf, ander webwerwe of die Internet sal beïnvloed; (h) om die persoonlike inligting van ander te versamel of op te spoor; (i) om te spam, phish, pharm, voorwendsel, spinnekop, kruip of skraap; (j) vir enige onwelvoeglike of onsedelike doel nie; of (k) om die veiligheidskenmerke van die Diens of enige verwante webwerf, ander webwerwe of die Internet in te meng of te omseil nie. Ons behou die reg voor om u gebruik van die diens of enige verwante webwerf te beëindig weens die oortreding van enige van die verbode gebruike.

AFDELING 13 - VRYWARING VAN WAARBORGE; BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID
Ons kan nie waarborg, waarborg of waarborg dat u gebruik van ons diens ononderbroke, tydig, veilig of foutloos sal wees nie.
Ons waarborg nie dat die resultate wat verkry kan word uit die gebruik van die diens akkuraat of betroubaar sal wees nie.
U stem in dat ons van tyd tot tyd die diens vir onbepaalde tyd mag verwyder of die diens te eniger tyd kan kanselleer, sonder kennisgewing aan u.
U stem uitdruklik saam dat u gebruik van, of onvermoë om die diens te gebruik, op u eie risiko is. Die diens en alle produkte en dienste wat deur die diens aan u gelewer word, word (behalwe soos uitdruklik deur ons vermeld) 'soos dit is' en 'soos beskikbaar' vir u gebruik gelewer, sonder enige voorstelling, waarborge of voorwaardes van enige aard, hetsy uitdruklik of geïmpliseer, met inbegrip van alle geïmpliseerde waarborge of voorwaardes van handelbaarheid, verhandelbare gehalte, geskiktheid vir 'n spesifieke doel, duursaamheid, titel en nie-inbreukmaking.
In geen geval sal CK-KUYA PROJECT, ons direkteure, beamptes, werknemers, filiale, agente, kontrakteurs, interns, verskaffers, diensverskaffers of lisensiegewers aanspreeklik wees vir enige besering, verlies, eis of enige direkte, indirekte, toevallige, strafgerigte, spesiale skade of gevolgskade van enige aard, insluitend, sonder beperking, verlore winste, verlore inkomste, verlore spaargeld, verlies aan data, vervangingskoste, of enige soortgelyke skade, hetsy in kontrak, onregmatigheid (insluitend nalatigheid), streng aanspreeklikheid of andersins voortspruitend uit u gebruik van enige van die dienste of enige produkte wat met behulp van die diens verkry word, of vir enige ander eis wat op enige manier verband hou met u gebruik van die diens of enige produk, insluitend, maar nie beperk nie tot, enige foute of weglatings in enige inhoud , of enige verlies of skade van watter aard ook al as gevolg van die gebruik van die diens of enige inhoud (of produk) wat gepos, versend, of andersins via die diens beskikbaar gestel word, selfs al word dit aangeraai om dit moontlik te maak. Aangesien sommige state of jurisdiksies nie die uitsluiting of beperking van aanspreeklikheid vir gevolglike of toevallige skade in sulke state of jurisdiksies toelaat nie, sal ons aanspreeklikheid beperk word tot die maksimum mate wat deur die wet toegelaat word.

AFDELING 14 - VRYWARING
U stem in om CK-KUYA-PROJEK vry te stel, te verdedig en skadeloos te hou en ons ouer, filiale, filiale, vennote, beamptes, direkteure, agente, kontrakteurs, lisensiehouers, diensverskaffers, subkontrakteurs, verskaffers, interns en werknemers, skadeloos van enige eis of eis , met inbegrip van redelike advokaatskoste, gemaak deur enige derde party as gevolg van of voortspruitend uit u oortreding van hierdie diensvoorwaardes of die dokumente wat dit bevat as verwysing of u oortreding van enige wet of die regte van 'n derde party.

AFDELING 15 - VERSKEIDELIKHEID
In die geval dat daar bepaal word dat enige bepaling van hierdie diensvoorwaardes onwettig, nietig of onafdwingbaar is, sal hierdie bepaling nietemin afdwingbaar wees tot die uiterste mate wat deur die toepaslike wetgewing toegelaat word, en die onafdwingbare gedeelte word geag afgeskei te word van hierdie bepalings van Diens, sodanige bepaling beïnvloed nie die geldigheid en afdwingbaarheid van enige ander oorblywende bepalings nie.

AFDELING 16 - BEËINDIGING
Die verpligtinge en laste van die partye wat voor die beëindigingsdatum aangegaan is, sal die beëindiging van hierdie ooreenkoms vir alle doeleindes oorleef.
Hierdie diensvoorwaardes is van krag tensy u of ons dit beëindig. U kan hierdie diensvoorwaardes te eniger tyd beëindig deur ons in kennis te stel dat u nie meer van ons dienste gebruik wil maak nie, of as u ophou om ons webwerf te gebruik.
As u na ons uitspraak uitsluit, of ons vermoed dat u misluk het, om aan enige voorwaarde of bepaling van hierdie diensvoorwaardes te voldoen, kan ons hierdie ooreenkoms te eniger tyd sonder kennisgewing beëindig en sal u aanspreeklik bly vir alle verskuldigde bedrae tot en met die datum van beëindiging; en / of dienooreenkomstig u toegang tot ons dienste (of enige deel daarvan) kan weier.

AFDELING 17 - HELE OOREENKOMS
Die versuim van ons om enige reg of bepaling van hierdie diensvoorwaardes uit te oefen of af te dwing, beteken nie 'n afstanddoening van sodanige reg of bepaling nie.
Hierdie diensvoorwaardes en enige beleide of bedryfsreëls wat deur ons op hierdie webwerf of met betrekking tot die diens geplaas word, vorm die volledige ooreenkoms en begrip tussen u en ons en reguleer u gebruik van die diens, in plaas van enige voorafgaande of gelyktydige ooreenkomste, kommunikasie en voorstelle , hetsy mondeling of skriftelik, tussen u en ons (insluitend, maar nie beperk nie tot, enige vorige weergawes van die diensvoorwaardes).
Enige onduidelikhede in die interpretasie van hierdie diensvoorwaardes word nie teen die opstelpartytjie beskou nie.

AFDELING 18 - REGERING
Hierdie diensvoorwaardes en enige afsonderlike ooreenkomste waardeur ons u dienste lewer, word beheer en uitgelê in ooreenstemming met die wette van Kanada.

AFDELING 19 - VERANDERINGE IN DIENSVOORWAARDES
U kan die nuutste weergawe van die diensvoorwaardes te eniger tyd op hierdie bladsy nagaan.
Ons behou ons die reg voor om, na ons goeddunke, enige deel van hierdie diensvoorwaardes op te dateer, te verander of te vervang deur opdaterings en veranderinge op ons webwerf te plaas. Dit is u verantwoordelikheid om gereeld na ons webwerf te kyk vir veranderinge. U voortgesette gebruik van of toegang tot ons webwerf of die diens na die plasing van enige veranderinge aan hierdie diensvoorwaardes behels die aanvaarding van die veranderinge.

AFDELING 20 - KONTAKINLIGTING
Vrae oor die diensvoorwaardes moet aan ons gestuur word via e-pos@ckkuya.com.